Բժիշկ

1ԲԱԺԻՆ 1. Պացիենտի իրավունքների եւ խտրականության վերաբերյալ ընդհանուր տեղեկություն

  • Դասախոսություն 1.1. Առողջության իրավունք
  • Դասախոսություն 1.2. Բժշկական օգնություն և սպասարկում ստանալիս պացիենտի իրավունքները
  • Դասախոսություն 1.3. Խտրականությունից զերծ մնալու և հավասարության իրավունք

2ԲԱԺԻՆ 2 Բժշկական օգնություն և սպասարկում տրամադրելիս խտրականության բացառում

  • Դասախոսություն 2.1. Խտրականության ընդհանուր հասկացություն և սահմանում
  • Դասախոսություն 2.1. Խտրականության տեսակները

3ԲԱԺԻՆ 3 ՄԻԱՎ կարգավիճակի հետ կապված խտրականությունը

  • Դասախոսություն 3.1. ՄԻԱՎ կարգավիճակի հետ կապված խտրականության պատճառները և դրսևորումները
  • Դասախոսություն 3.2. ՄԻԱՎ-ի հետ կապված խտրականության բացասական ազդեցությունը